Меню

Что такое двухмоўе: Тэма ііі Двухмоўе, або білінгвізм – Білінгвізм — Вікіпедыя

Leave a comment

Содержание

Білінгвізм — Вікіпедыя

Двухмоўе або білінгвізм (ад лац.: bi «двойчы» і лац.: lingua «мова»): папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. Калі ва ўжытку знаходзяцца тры і больш моваў, прынята гаварыць пра шматмоўе або полілінгвізм[1].

Білінгвізм як складаная з’ява даследуецца ў розных аспектах, з якіх асноўныя: псіхалагічны, педагагічны, сацыялінгвістычны. Псіхалагічны аспект двухмоўя звязаны з асаблівасцямі псіхалагічнага складу індывіда, з яго разумовымі здольнасцямі, эмацыянальнай прыстасаванасцю, з праблемай пераключэння з аднаго моўнага кода на другі. Педагагічны бок білінгвізму закранае розныя аспекты навучання другой мове, у тым ліку і ўплыў адной мовы на працэс засваення другой. Сацыялінгвістычны аспект двухмоўя ахоплівае кола пытанняў, звязаных з вывучэннем адносін «білінгвізм — грамадства», такіх як: сфера выкарыстання першай і другой мовы; ступень авалодвання мовамі; размеркаванне камунікацыйных функцый паміж мовамі; кантынгент ахопленых двухмоўем членаў соцыуму і шырыня выкарыстання другой мовы, свядомае ўмяшанне грамадства ў моўныя працэсы і г. д.

Пры фармаванні двухмоўя з блізкароднасных моваў, і пры нізкай моўнай кампетэнтнасці білінгва (носьбіта дзвюх моваў), можа ўзнікаць моўная інтэрферэнцыя.

Зноскі

 1. ↑ Энцыклапедыя «Беларуская мова», 1994. С.174.
 • Беларуская мова. Прафесійная лексіка : дапам. / аўт.-склад. В. В. Маршэўская, І. В. Піваварчык, А. С. Садоўская. — Гродна : ГрДУ, 2006. — 84 с. ISBN 985-417-772-6
Білінгвізм у Беларусі
Асноўная літаратура
  • Білінгвізм. Архівавана з першакрыніцы 16 чэрвеня 2014.
  • Абабурка М. Культура беларускай мовы. Мн.: Вышэйш.шк., 1984.
  • Адамовіч Я. М., Клачко А. М. Беларуская мова. Мн.: Вышэйшая школа, 1992.
  • Анiчэнка У. В. Асновы культуры маўлення і стылістыкі. Мн.: Універсітэцкае, 1992.
  • Антонюк Л. А. Белорусская научная терминология: (Формирование, структура, функционирование). Мн., 1987.
  • Асновы культуры маўлення і стылістыкі / Пад рэд. У. В. Анічэнкі. Мн., 1992.
  • Беларуская мова: Цяжкія пытанні фанетыкі, арфаграфіі, граматыкі. Мн., 1987.
  • Беларуская мова. Энцыклапедыя. Мн., 1994.
  • Беларуская мова ў 2-й палове ХХ стагоддзя. Мн., 1998.
  • Беларуская мова. Як пазбегнуць памылак руска-беларускамоўнай інтэрферэнцыі / Склад. А. І. Манько, П. І. Малько. Горкі, 1999.
  • Бурак Л. У. Пунктуацыя беларускай мовы. 2-е выд. Мн., 1969.
  • Бурак Л. У. Сучасная беларуская мова. Мн., 1974.
  • Веселов П. В. Современное деловое письмо в промышленности. М., 1990.
  • Веселов П. В. Как составить служебный документ. М.: Экономика, 1982.
  • Гістарычная лексікалогія беларускай мовы. Мн., 1970.
  • Граматыка беларускай мовы. У 2-х т. Мн., 1962—1966.
  • Гурскі М. У. Параўнальная граматыка рускай і беларускай моў. 2-е выд. Мн., 1966.
  • Дьячков М. В. Проблемы двуязычия (многоязычия) и образования. М., 1991.
  • Каўрус А. А. Стылістыка беларускай мовы. Мн., 1992.
  • Каўрус А. А. Дакумент па-беларуску. Мн., 1994.
  • Кривицкий А. А., Михневич А. Е., Подлужный А. И. Белорусский язык для говорящих по-русски. 3-е изд., Мн., 1972.
  • Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник-практикум. М.: Наука, 1997.
  • Лепешаў У. Я., Малажай Г. М., Панючыц К. М. Практыкум па беларускай мове. Мн., 1980.
  • Лепешаў У. Я. Асновы культуры мовы і стылістыкі. Практыкум. Мн., 1969.
  • Ляшчынская В. А. Беларуская мова. Тэрміналагічная лексіка. Мн.: РІВШ БДУ 2001.
  • Мысліцелі і асветнікі Беларусі. Энцыклапедычны даведнік. Мн., 1995.
  • Падлужны А. І. Мова і грамадства., Мн., 1997.
  • Праблемы беларускай навуковай тэрміналогіі. Матэрыялы першай нацыянальнай канферэнцыі. Мн., 1995.
  • Практыкум па беларускай мове: Вуч. дапаможнік для нефілал. вну / Пад рэд. Г. М. Малажай. Мн., 1993.
  • Пытанні культуры пісьмовай мовы / Пад рэд. А. І. Падлужнага. Мн., 1991.
  • Рахманин Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов: Учебное пособие. М., 1997.
  • Руска-беларускі слоўнік сельскагаспадарчай тэрміналогіі / М. В. Бірыла і інш. Мн.: Ураджай, 1994.
  • Русско — белорусский политехнический словарь. В 2-х т. / Бурак И. Л., Орешонкова А. В., Люштик В. В. Мн.: Беларуская навука, 1997.
  • Сарока У. А., Мальцава Т. М. Беларуска-рускі слоўнік справаводчай і архіўнай тэрміналогіі // Русско-белорусский словарь делопроизводственной и архивной терминологии / В. А. Сорока и др. — Мн.: Полымя, 1997.
  • Слоўнік іншамоўных слоў. У 2-х т. / А. М. Булына Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 1999.
  • Сямешка Л. У., Шкраба У. Р., Бадзевич З. У. Курс беларускай мовы. Мн., 1996.
  • Янкоўскі Ф. М. Гістарычная граматыка беларускай мовы. Мн., 1989.
  • Яўневіч М. С. Беларуская мова. Мн.: Вышэйшая школа. 1991.
Дадатковая літаратура
  • Бірыла М. В. Беларуская антрапамія: Уласныя імёны — мянушкі, імёны па бацьку, прозвішчы. Мн., 1966.
  • Красней В. Стылістычныя рэсурсы лексікі // Роднае слова. 1990. № 11-12.
  • Лаўрэль Я. Мова -найважнейшы сродак зносін // Роднае слова. 1996. № 3. С. 110—121.
  • Малажай Г. Лінгвістычны аналіз тэксту // Роднае слова. 1998. № 3. С. 70-72.
  • Мартынаў В. У мовы роднай — моцнае карэнне. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў // Роднае слова. 1993. № 1-2.
  • Міхневіч А. Чалавек, які гаворыць // Роднае слова. 1996. № 9. С.120-127.
  • Наркевіч А. Моўны стандарт і штамп. Характар сувязі і праяўленняў // Роднае слова. 1997. № **
  • Станкевіч С. Русіфікацыя беларускай мовы ў БССР. Мн., 1994.
  • Цыхун Г. Беларуская мова і моўная экалогія // Полымя. 1994. № 11. С.176-182.
  • Шакун Л. Карані нашай мовы // Роднае слова. 1996. № 9. С.108-119.
  • Шчэрбін В. Факты і міфы. Рэформа беларускага правапісу 1933 г. // Роднае слова. 1989. № 9. С.14.
  • Яновіч А. Беларуская граматыка Браніслава Тарашкевіча // Роднае слова. 1990. № 9. С.16-17.

Что такое двухдиапазонный Wi-Fi роутер (Dual-Band Wi-Fi)?

Решил подготовить небольшую статью по двухдиапазонным роутерам. Рассказать что это за устройства, чем они отличаются от обычных роутеров, что такое Wi-Fi 5GHz, и стоит ли сейчас покупать двухдиапазонный маршрутизатор. Думаю, эта статья сейчас как никогда будет актуальная, так как Wi-Fi 5GHz только начинает входить в нашу жизнь. Практически все новы устройства (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т. д.) уже имеют поддержку новых сетей 5GHz. А производители сетевого оборудования уже выпустили по несколько моделей двухдиапазонных маршрутизаторов. И главное, уже есть модели по очень доступной цене.

Двухдиапазонный роутер – это обычный роутер, который просто может транслировать две Wi-Fi сети (поэтому он и Dual-Band). Как и все обычные маршрутизаторы, он раздает Wi-Fi на частоте 2.4ГГц (она сейчас самая распространенная, и практически все Wi-Fi сети работают на этой частоте). Но он же двухдиапазонный, поэтому, еще он транслирует Wi-Fi сеть на частоте 5ГГц. Это основная особенность двухдиапазонного роутера, и то что отличает его от обычного роутера.

Это мы выяснили. Давайте теперь разберемся что значит Wi-Fi 5GHz.

Что такое Wi-Fi 5GHz?

Как я уже писал выше, сейчас в основном все Wi-Fi сети работают на частоте 2.4GHz. Так как эта частот уже очень загружена, и технология Wi-Fi развивается, то разработали поддержку Wi-Fi сетей на частоте 5GHz. Это позволило не только перейти на частоту, которая практически свободная, но и увеличить скорость Wi-Fi. Проще говоря, появилось больше возможностей.

Что такое Wi-Fi 5GHz (Dual-Band)

Что касается стандартов беспроводной сети, то новый и самый быстрый стандарт 802.11ac работает только в диапазоне 5ГГц. Частота 5ГГц поддерживает только 802.11n и 802.11ac.

Основные преимущества, которые увидит обычный пользователь: практически полное отсутствие помех, а это значит стабильная работа Wi-Fi соединения, и выше скорость интернета по Wi-Fi. А если вы не планируете переходить на новую частоту, то можете попробовать увеличить скорость свой беспроводной сети советами из этой статьи.

Но, если у вас очень много соседних Wi-Fi сетей, и из-за этого постоянные обрывы соединения, и низкая скорость по Wi-Fi, то переход на Wi-Fi сеть 5ГГц это самое правильное решение.

Как работает двухдиапазонный роутер (Wireless Dual Band)?

Работает он как и обычный маршрутизатор. Просто он будет транслировать две Wi-Fi сети. И если ваше устройство, которое вы хотите подключить к Wi-Fi умеет работать с сетями на частоте 5ГГц, то оно будет видеть две беспроводное сети. Одна из которых будет на новой частоте. Подключаемся к ней, и получаем все преимущества новой технологии. Как правило, это больше скорости.

Схема работы двухдиапазонного роутера (Dual-Band Wi-Fi)

А те устройства, которые не придерживают 5GHz будут подключаться к сети 2.4GHz. Вот и все.

Что касается каких-то отличий, то их нет. Разве что в панели управления маршрутизатором нужно будет задать настройки (имя, пароль) для двух Wi-Fi сетей. Если вам не нужна например сеть на частоте 2.4GHz, то ее можно отключить. Все это делается в настройках маршрутизатора.

Я уже писал о настройке двухдиапазонного роутера TP-LINK Archer C20i. Можете посмотреть.

Что нужно для перехода на Wi-Fi 5GHz?

Нам понадобиться только двухдиапазонный роутер, и устройства, которые поддерживают dual-band Wi-Fi (2.4ГГц/5ГГц). Все это можно посмотреть в характеристиках вашего смартфона, планшета, и т. д. По поддержке новых сетей, я писал отдельную статью: почему ноутбук, смартфон, или планшет не видит Wi-Fi сеть 5 GHz.

Переход на Wi-Fi 5 GHz

Если у вас не все устройства поддерживают dual-band Wi-Fi, то ничего страшного. Они будут подключаться к сети 2.4ГГц.

Для стационарного компьютера, или даже для ноутбука можно приобрести внешний Wi-Fi приемник с поддержкой dual-band Wi-Fi.

Что касается самих двухдиапазонных роутеров, то уже на данный момент выбор есть, и не маленький. Практически у каждого производителя есть модели из разной ценовой категории. Тот же Tp-Link Archer C20i. Недорогой, интересный маршрутизатор. Стоит примерно 40 долларов. Есть модели подешевле, например: Xiaomi Mini Wifi, Netis WF2710, Belkin Wireless N450 Dual-Band Router F9K1105ru. Есть конечно же и более дорогие модели: Asus RT-AC51U, TP-LINK Archer C50, D-Link DIR-825/AC, Zyxel Keenetic Extra, Asus RT-N56U и т. д.

Выбор действительно большой. Еще немного, и останутся только Dual-Band маршрутизаторы.

Стоит ли покупать двухдиапазонный маршрутизатор и переходить на Wi-Fi 5ГГц?

Я считаю, что однозначно стоит. Я вот недавно купил не дешевый роутер Asus RT-N18U. Так вот, он без поддержки сетей 5ГГц. И уже после покупки я понял, что ошибся с выбором. Ведь за эти деньги можно было выбрать двухдиапазонный роутер, который был бы актуальным намного дольше, чем этот.

Поэтому, я считаю, что нет практически никакого смысла покупать обычные роутеры без поддержки 5ГГц. Думаю, со мной многие согласятся. Особенно, если вы покупаете роутер дороже 40 долларов. Если вы хотите взять недорогой маршрутизатор, например TP-LINK TL-WR741ND, то да, за эти деньги двухдиапазонный роутер не купить. А если вы хотите потратить приличную суму, то берите только роутер с поддержкой сетей 5ГГц. В противном случае, это просто пустая трата денег. Ведь через год, а может и раньше, вы уже захотите перейти на Wi-Fi 5ГГц, и будете покупать новый роутер.

А если у вас сейчас все хорошо работает, нет проблем с Wi-Fi и скоростью, то не вижу смысла покупать новый маршрутизатор. Лучше еще немного подождать. Появится больше новых моделей, ну и цена на двухдиапазонные роутеры должна немного упасть.

Делитесь в комментариях своим мнением по поводу Dual-Band маршрутизаторов.

Что такое двухдиапазонный Wi-Fi роутер

Archer C7

Беспроводная связь предлагает много удобств и преимуществ, но прогресс не стоит на месте, стандарты передачи данных улучшаются, производители выпускают новое оборудование и если вы задумывались над заменой старого роутера или просто интересовались текущим состоянием на рынке беспроводной связи, вам встречался такой термин как «двухдиапазонный роутер».

Двухдиапазонный роутер — это, по сути, обычный роутер, который может создавать две сети: одну на частоте 2,4 ГГц, вторую — на частоте 5 ГГц. В принципе, любой роутер, который может работать на обоих этих частотах, называется двухдиапазонным. Однако на данный момент, когда говорят «двухдиапазонный роутер», подразумевается, что он поддерживает наиболее быстрые на данный момент Wi-Fi стандарты — 802.11n и 802.11ac для диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц соответственно.

В чём же разница между этими диапазонами и стандартами?

Наибольшая разница состоит в большей скорости. В идеальных условиях трех антенный Wi-Fi роутер работающий на частоте 2,4 ГГц, используя стандарт 802.11n, позволит вам достичь скорости 450 мбит/с. Ключевые слова здесь «в идеальных условиях». Более длинные волны на этой частоте предпочтительней на больших расстояниях, но поскольку данная частота переполнена не только Wi-Fi роутерами, но и другими устройствами, которые её используют, будь то микроволновые печи, беспроводные телефоны или различные Bluetooth устройства, то и скорость очень часто не соответствует ожиданиям. Большое количество устройств приводит в итоге к меньшей скорости, обрывам связи и большему времени отклика на ваши запросы. Зачастую ситуация на частоте 2,4 ГГц может выглядеть так:

Wifi Analyzer

Рассмотрим теперь такой же трех антенный роутер, но поддерживающий стандарт 802.11ac (данный стандарт работает только на частоте 5 ГГц). Скорость передачи на таком роутере может достигать 1300 мбит/c, причём этот диапазон свободней:

Tiny Wifi Analyzer PRO

Это достигается также за счёт того, что в данном диапазоне больше непересекающихся каналов.

Tiny Wifi Analyzer PRO 5Ghz

На частоте 5 ГГц есть 23 канала с шириной 20 МГц в отличии от частоты 2,4 ГГц, где таких каналов всего 3.

Однако это не все преимущества стандарта 802.11ac. Рассмотрим и другие.

Преимущества двухдиапазонных роутеров

Про увеличение скорости уже говорилось, но хотелось бы ещё раз отметить: сеть на частоте 5 ГГц даёт большие скорости, идеально подходящие для потоковой передачи видео в высоком разрешении, онлайн игр и задач, для которых требуется большая пропускная способность. Это особенно актуально для многоквартирных домов, где ваше оборудование вынуждено делить ограниченное количество частот на частоте 2.4 ГГц с другим Wi-Fi оборудованием, которое находится поблизости. Хотя радиус сети и будет меньшим, вы заметите, что в целом ваше Wi-Fi соединение более стабильно на частоте 5 ГГц.

Отдельно хотелось бы отметить технологию MU-MIMO. Это нововведение стандарта 802.11ac, которое особенно актуально при большом количестве подключенных устройств. До 802.11ac все стандарты 802.11 были одно-клиентскими, т.е. в отдельно взятый момент времени информация передавалась только к одному устройству. В новом стандарте реализована передача данных нескольким устройствам — до 4-х клиентов одновременно.

Со стандартами и преимуществами разобрались, но остаётся вопрос:


Будет ли моё устройство работать на частоте 5 ГГц?

Чтобы определить это, вам следует ознакомиться с техническими характеристиками вашего устройства (планшета, телефона, ноутбука). Если оно поддерживает стандарт 802.11ac, то работать на частоте 5 ГГц будет.

Вы можете установить это и опытным путём: если ваше устройство видит две сети, которые раздаёт ваш двухдиапазонный роутер, значит работа на частоте 5 ГГц поддерживается.

Те устройства, что не поддерживают частоту 5 ГГц, по-прежнему смогут подключаться к сети 2,4 ГГц.


Стоит ли приобретать двухдиапазонный роутер?

Двухдиапазонный роутер поможет, если у вас большое количество устройств, низкая скорость, обрывы связи, длительная буферизация видео (актуально для смарт телевизоров) при потоковом видео.

Если вы используете вай-фай для просмотра страниц в интернете, то скорее всего после замены роутера вы не увидите особой разницы. То же относится и к онлайн-играм, где более важным является показатель пинга.

В случае, если роутера у вас нет, и вы только планируете покупку, то мы рекомендуем сразу приобретать двухдиапазонный роутер. Покупка двухдиапазонного роутера — это решение вопросов с Wi-Fi на ближайшие несколько лет.

Что такое двухдиапазонный Wi-Fi роутер Dual Band

Сегодня уже никого не удивить новыми беспроводными сетями 5GHz, которые работают гораздо лучше, чем привычные нам сети диапазона 2.4GHz. Производители оборудования, как всегда, оперативно отреагировали на новинку, и в продаже начали появляться двухдиапазонные роутеры, способные раздавать Wi-Fi сразу на двух частотах. Позакомимся с ними подробнее.

Содержание статьи:

Что такое Wi-Fi 5GHz

Раньше все беспроводные сети работали на частоте 2.4 гигагерц, что привело к неизбежному итогу – перегрузке этого диапазона. С появлением поддержки сети 5 гигагерц появилась возможность перейти на незанятую частоту, увеличив при этом пропускную способность Wi-Fi.

Диапазон 5 GHz поддерживается стандартами 802.11ac 802.11n, а переходить к нему следует, если в вашем окружении работает много соседских роутеров в диапазоне 2.4 GHz. После перехода вы отметите более устойчивый Wi-Fi сигнал, работающий практически без помех.

Принцип работы двухдиапазонного роутера

Двухдиапазонный роутер работает точно так же, как и обычный. Имеется только одно отличие – он транслирует в эфир сразу две Wi-Fi сети, каждая для своего диапазона. Подключиться можно к любой из них, кроме того, при желании сеть 2.4GHz можно отключить.

Настройки для каждой сети (SSID, пароль и т.д.) выставляются отдельно.

Как перейти на 5GHz Wi-Fi

Для работы в беспроводной сети нового поколения, помимо двухдиапазонного роутера необходимо также, чтобы сетевая карта поддерживала работу в 5GHz. Эти параметры можно проверить в инструкции к вашему гаджету. Для стационарного компьютера или ноутбука можно приобрести внешнюю сетевую карту с поддержкой 5-гигагерцовых сетей.

Есть ли смысл в приобретении двухдиапазонного роутера

Если вы в ближайшем времени думаете приобретать новый маршрутизатор, и при этом располагаете соответствующим бюджетом, то присмотритесь к моделям, поддерживающим сети 5 GHz. Такие модели можно найти практически у всех известных производителей, представленных в наших магазинах – TP-Link, Asus, Xiaomi и др.

Двухдиапазонный роутер полностью совместим с Wi-Fi в диапазоне 2.4 GHz, что позволяет использовать его с обычными устройствами, а в 5-гигагерцовом диапазоне ваши смартфоны и компьютеры будут работать гораздо быстрее.

Вместо послесловия

Как видите, на самом деле двухдиапазонный роутер отличается от обычного только дополнительной поддержкой 5-гигагерцового диапазона Wi-Fi сети. К сожалению, данные устройства пока имеют высокую цену, поэтому они пока еще не очень популярны, но надеемся, что в ближайшем будущем эта ситуация кардинальным образом изменится.